Munkahelyi kockázatbecslés

1. Kire vonatkozik a munkahelyi kockázatbecslés elvégzésének kötelezettsége?

A munkavédelemről szóló 1993. évi XLIII~törvény 54. § {2) bekezdése rendelkezik a munkáltatók általános kockázatértékelési kötelezettségéről, ennek értelmében:

„(2) a munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók egészségét és biztonságát, veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre, veszélyes anyagokra és készítményekre,a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek kialakítására. Az értékelés alapján olyan megelőző intézkedéseket szükséges hozni, amelyek biztosítják a munkakörülmények javulását, beépülnek a munkáltató valamennyi irányítási szintjén végzett tevékenységbe.”

Bővebben

Jogszabályok

Fontosabb jogszabályok:
1997. évi CLIV. törvény az egészségügyről
80-1999. (XII. 28.) GM-EüM-FVM együttes rendelet (a vendéglátás és a közétkeztetés keretében történő élelmiszer előállítás és forgalmazás feltérteleiről)
2000. évi törvény a kémiai biztonságról
38/2003. (VII. 7.) ESZCSM–FVM–KvVM együttes rendelet (a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről)
16/2017. (VIII. 7.) EMMI rendelet az egészségügyi kártevőirtószerekkel, valamint gázosítószerekkel végzett tevékenység szabályairól

Intézmények megelőzési kötelezettségeire vonatkozók:
18/1998. (VI. 3.) NM rendelet, (a fertőző betegségek és járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről)
13/2008. (IV.8.) EüM rendelet ( a 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet szövegrészeinek módosítása)